Health Institute, s.r.o.

Společnost Health Institute, s.r.o. byla založena v roce 2008 s cílem poskytovat komplexní podporu zdraví především v oblasti rozvoje kondice a optimalizace výživy. Rozhodnutí o realizaci tohoto projektu vycházelo z poptávky ze strany Společnosti profesionálních sportovců, s.r.o., jejímiž členy byly v té době již desítky profesionálních sportovců působících v nejvyšších ligových soutěžích nejen v Čechách ale i v zahraničí.

Díky ojedinělé nabídce služeb se Health Institute, s.r.o. v relativně krátké době rozvinula v prosperující společnost, která dokáže plně reflektovat poptávku po službách tohoto druhu. Našimi klienty jsou nejčastěji lidé hledající podporu při korekci zdravotních obtíží plynoucích z nevhodného životního stylu nebo pomoc při léčbě četných civilizačních onemocnění, ale také celá řada vrcholových sportovců.

Koncem roku 2009 se činnost Health Institute, s.r.o. rozšířila o výrobu vlastních doplňků stravy.


Přehled činností Health Institute, s.r.o.:

  • zátěžová diagnostika
  • diagnostika a korekce odchylek ve funkci pohybového aparátu
  • specifické pohybové program
  • rozvoj kondičních schopností pro zvolenou sportovní disciplínu
  • komplexní výživové poradenství
  • výživové poradenství jako podpora léčby k celé řadě civilizačních onemocnění
  • výroba a prodej doplňků stravy

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


KontaktHEALTH INSTITUTE, s.r.o.
Rejskova 2168/12
120 00, Praha 2


+420 724 400102